Menu

O PROGRAMIE

„Bądź bezpieczny” to program edukacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża, którego partnerem jest Aviva. Celem programu jest nauczenie polskiego społeczeństwa, w jaki sposób przygotować się na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy. Wystarczą 3 proste kroki, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo w razie zagrożenia.

Program realizowany jest od 2018 roku. W ramach pierwszej edycji programu doposażaliśmy 10 Grup Ratownictwa PCK w specjalistyczny sprzęt, który ułatwi ratownikom prace związane z ewakuowaniem poszkodowanych, zabezpieczeniem mienia osób poszkodowanych oraz udzielaniem pomocy medycznej. Dodatkowo do magazynów interwencyjnych PCK zakupiono 250 szt. koców polarowych, które zostały przekazane do Grup Ratownictwa PCK, znajdujących się na terenach zalewowych (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i opolskie) oraz do magazynu głównego PCK. Pod koniec pierwszej edycji programu (październik 2019 r.) odbyły się manewry ratownicze w Malczycach (woj. dolnośląskie), podczas których ratownicy przetestowali zakupiony w ramach programu sprzęt.

Głównym celem drugiej edycji programu jest kampania edukacyjno – informacyjna, poprzez którą chcemy pokazać naszemu społeczeństwu jak należy przygotować się na sytuacje kryzysowe będące skutkiem klęsk i katastrof. Pierwszym elementem kampanii jest strona internetowa oraz film edukacyjny na temat 3 kroków. Kampania przygotowywana jest na IV kwartał 2020.

W ramach drugiej edycji programu odbędą się spotkania Grup Ratownictwa PCK z mieszkańcami terenów najczęściej dotkniętych przez skutki podtopień i powodzi (Małopolskie, Świętokrzyskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie i Mazowieckie). Podczas spotkań ratownicy poinstruują mieszkańców, jak należy przygotować się na wypadek sytuacji kryzysowych i jak zadbać o własne bezpieczeństwo.